Voor het aanvragen van lotussen, kunt u contact opnemen met de heer P. van Kessel e-mail s.vankessel1@chello.nl .